Verklighetens många ansikten

Tillsammans med andra sysslar Ernst med strategier, varumärken och kommunikation i de flesta former, med alla sorters människor och alla typer av organisationer. Och alltid med samma två: människor och budskap.

Lyckosam kommunikation uppstår när människor vill dela eller vara en del av samma historia. Varje historia bär både sin egen sanning och ett löfte om någonting. Oavsett om historian är den nya varumärkesidentiteten eller fler brunnar med rent vatten till barnen i världen. Varje historia bär sin beskrivning av verkligheten.

Det låter enkelt. Men verkligheten låter sig inte fångas så lätt. Verkligheten har lika många ansikten som det finns människor. Den skapas av människor, i stunden. Därför finns det bara ett sätt att fånga verkligheten – tillsammans med människor.